Gebeler üzerinde herhangi bir test-deney çalışması yapılamadığı için herhangi bir aktif kozmetik ürününün kullanım sonuçları bulunmamaktadır Bu sebeple gebelere kozmetik ürünleri tavsiye edilmiyor. Emzirenler ise uygulamayı yapabilirler.